Veľkoobchod


Naša spoločnosť sa taktiež venuje veľkoobchodným predajom, poradenstvom vrámci veľkoobchodu a jeho sprostredkovaním. Spokojnosť našich klientov a partnerov je pre nás prvoradá a preto poskytovať kvalitné služby v oblasti veľkoobchodu je pre nás priorita. Ak máte bližšie otázky neváhajte nás kontaktovať. Veľkoobchod zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s predajom tovaru alebo služieb FO a PO, ktoré ich chcú ďalej spracovať alebo predať. jeho činnosť môžeme rozdeliť do 3 oblastí: 1) nákup tovarov vo veľkom množstve u špecializovaných výrobcov 2) vytváranie zásob a ich skladovanie vo vlastných skladoch 3) predaj tovarov maloobchodníkom s cieľom ich ďalšieho predaja alebo výrobcom na ďalšie spracovanie Veľkoobchod vystupuje ako sprostredkovateľ pohybu tovarov od výrobcu ku konečnému užívateľovi