Sprostredkovanie obchodu


Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, Vám zabezpečí úspešný a dlhodobý chod Vášho podnikania bez akýchkoľvek obmedzení. Vďaka nadštandartným vzťahom, kontaktom a vybudovanej sieti spolupracovníkov poskytujeme tieto služby na najvyššej úrovni k spokojnosti klienta. Po oslovení potencionálnym klientom vyberieme pre Vás najvhodnejšiu alternatívu zabezpečenia vysoko kvalifikovaných prevádzkovateľov živností podľa právnych predpisov SR, prípadne samotných špecializovaných obchodných spoločností.