Maloobchodná činnosť


Naša spoločnosť sa zaoberá maloobchodným predajom, sprostredkovaním obchodu a aktivitami ktoré sú spojené s maloobchodným predajom. Našim klientom a partnerom poskytujeme predaj tovaru formou maloobchodu, poradenstvo a pomoc a v neposlednom rade spoločné aktivity v predaji a sprostredkovaní predaja tovaru. Maloobchod zahŕňa všetky aktivity, ktoré sú spojené s predajom tovaru alebo služieb konečným spotrebiteľom pre neobchodné použitie. Maloobchodom alebo predajňou je akýkoľvek subjekt podnikania, ktorého tržby plynú prevažne z maloobchodného predaja